ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ WidsMob

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ, ΟΧΙ ΠΩΛΗΣΗ

Αυτή η Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη WidsMob (Συμφωνία ή Άδεια Χρήσης ή EULA) βρίσκεται μεταξύ του τελικού χρήστη (εφεξής "Εσείς ή Δικαιούχος Άδειας Χρήσης") και της WidsMob Technology Co., Limited, του προγραμματιστή και του κατόχου του προγράμματος και του λογισμικού (εφεξής " Λογισμικό με άδεια χρήσης ή λογισμικό WidsMob ή λογισμικό).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΚΑΤΩ ΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ WIDSMOB EFFECTS (συλλογικά «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ») ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη συμφωνία πριν από τη λήψη ή την εγκατάσταση του λογισμικού. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε τέτοιες ρήτρες που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά τα άρθρα 5, 6, 14, 15, 16 σε ειδική γραμματοσειρά. Εάν διαφωνείτε ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΤΕΛΟΥΣ (EULA), επικοινωνήστε με το WidsMob. Οποιαδήποτε εγκατάσταση, αντιγραφή, πρόσβαση ή χρήση του Αδειοδοτημένου Λογισμικού από εσάς (ο "Δικαιούχος Άδειας Χρήσης") αποτελεί αποδοχή και υπόσχεση συμμόρφωσης με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της EULA.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ

Το "Λογισμικό με άδεια χρήσης" περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο των αρχείων, δίσκων, CD-ROM, DVD ή άλλων μέσων για τα οποία παρέχεται αυτή η EULA, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: πληροφοριών ή λογισμικού τρίτων μερών ότι ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης έχει λάβει άδεια για συμπερίληψη στο Λογισμικό με άδεια γραπτό υλικό ή αρχεία που σχετίζονται με το αδειοδοτημένο λογισμικό ("Τεκμηρίωση") · γραμματοσειρές τροποποιημένες εκδόσεις, ενημερώσεις, προσθήκες και αντίγραφα του αδειοδοτημένου λογισμικού, εάν υπάρχουν.

2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων αυτής της Συμφωνίας, η WidsMob παρέχει σε εσάς (ένα άτομο) το περιορισμένο, ανακλητό, προσωπικό, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα λήψης, εγκατάστασης και ενεργοποίησης του Λογισμικού σε δύο ξεχωριστούς υπολογιστές αποκλειστικά για τα προσωπικά σας , ιδιωτική και μη εμπορική χρήση, εκτός εάν έχετε αγοράσει μια εμπορική άδεια από τη WidsMob. Η κοινή χρήση του Λογισμικού με άλλους ή η παροχή άδειας σε άλλους να βλέπουν το περιεχόμενο αυτού του Λογισμικού, παραβιάζει την Άδεια. Δεν μπορείτε να διαθέσετε το Λογισμικό μέσω δικτύου ή να παρέχετε με οποιονδήποτε τρόπο το Λογισμικό σε πολλούς χρήστες, εκτός εάν έχετε αγοράσει μια άδεια πολλαπλών χρηστών από την WidsMob εκ των προτέρων. Η WidsMob διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν σας εκχωρούνται ρητά σε αυτό το Συμφωνητικό.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ

1. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν μπορεί και συμφωνεί να μην επιτρέψει ή να επιτρέψει σε άλλους να τροποποιήσουν, να προσαρμόσουν, να μεταφράσουν, να εκχωρήσουν άδεια, να ενοικιάσουν, να μισθώσουν ή να δανείσουν όλο ή οποιοδήποτε μέρος του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης που διαθέτει άδεια χρήσης.

2. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν μπορεί και συμφωνεί να μην επιτρέψει σε άλλους να δημιουργήσουν παράγωγα έργα από όλο ή οποιοδήποτε μέρος του Λογισμικού ή Τεκμηρίωσης με Άδεια Χρήσης. και ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν επιτρέπεται να ανασυγκροτήσει, να αποσυνθέσει, να αποσυναρμολογήσει ή να επιχειρήσει με άλλο τρόπο να ανακαλύψει τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης.

3. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν μπορεί και συμφωνεί να μην επιτρέψει ή να επιτρέψει σε άλλους να χρησιμοποιήσουν προηγούμενη έκδοση του Αδειοδοτημένου Λογισμικού μετά τη λήψη αντικατάστασης μέσων ή αναβαθμισμένης έκδοσης ως αντικατάστασης προηγούμενης έκδοσης (σε αυτήν την περίπτωση ο Αδειούχος πρέπει να καταστρέψει την προηγούμενη έκδοση).

4. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν μπορεί και συμφωνεί να μην επιτρέψει ή να επιτρέψει σε άλλους να χρησιμοποιούν το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, αεροσκάφους, πλοίου, πυρηνικών εγκαταστάσεων, μηχανών υποστήριξης ζωής, συστημάτων επικοινωνίας ή οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού στον οποίο θα μπορούσε να αποτύχει το λογισμικό οδηγεί σε προσωπικό τραυματισμό, θάνατο ή περιβαλλοντική ζημιά.

5. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν μπορεί και συμφωνεί να μην καταστήσει ή να επιτρέψει σε άλλους να αφαιρέσουν ή να αποκρύψουν τις ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων του Αδειοδότη ή τις ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους που ο Αδειοδότης έχει συμπεριλάβει στο Λογισμικό ή την Τεκμηρίωση που διαθέτει άδεια χρήσης.

6. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν μπορεί και συμφωνεί να μην επιτρέψει ή να επιτρέψει σε άλλους να χρησιμοποιούν το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης για τη φιλοξενία εφαρμογών για τρίτα μέρη, ως μέρος μιας ρύθμισης διαχείρισης εγκαταστάσεων, χρονομεριστικής μίσθωσης, παροχής υπηρεσιών ή γραφείου υπηρεσιών.

7. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν μπορεί και συμφωνεί να μην επιτρέψει ή να επιτρέψει σε άλλους να χρησιμοποιούν το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο από την παρούσα EULA.

8. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί άλλα μουσικά κομμάτια, στοιχεία, εικόνες, βίντεο που δεν παρέχονται από το WidsMob εντός του Λογισμικού, εκτός εάν έχετε άδεια ή άδεια ή κατάλληλη εξουσιοδότηση για τη χρήση τους.

9. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί κανένα μουσικό κομμάτι, στοιχεία, εικόνες, βίντεο στο Λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων των Συλλογών από το Effects Store) εμπορικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που δεν προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία.

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να εγκαταστήσει ένα αντίγραφο του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης σε έναν μόνο υπολογιστή. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης πρέπει να είναι ο κύριος χρήστης του υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το Λογισμικό με άδεια χρήσης. Η παρούσα Συμφωνία θα ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Απαγορεύεται η εγκατάσταση του αδειοδοτημένου λογισμικού σε τρεις ή περισσότερους υπολογιστές. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να αγοράσει και να εγκαταστήσει πολλές άδειες, εάν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης θέλει να εγκαταστήσει λογισμικό σε δύο ή περισσότερους υπολογιστές. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα έξοδα που προκύπτουν κατά την εγκατάσταση και τη χρήση του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το WidsMob έχει δεσμευτεί να συμβάλλει στην προστασία του απορρήτου σας ανά πάσα στιγμή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία. Αυτή η δήλωση εξηγεί την ανώνυμη διαδικασία συλλογής δεδομένων και τις πρακτικές χρήσης για το Πρόγραμμα βελτίωσης λογισμικού του WidsMob.

Προκειμένου να παρέχουμε και να βελτιώσουμε το λογισμικό, τις δυνατότητές του και την εμπειρία του χρήστη, θα συλλέξουμε, συντηρούμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι διάφορες ενότητες και λειτουργίες του λογισμικού WidsMob. Οι πληροφορίες συλλέγονται επίσης ανώνυμα για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης σχετικά με τη χρήση λογισμικού.

Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να παρέχουμε στους τελικούς χρήστες την καλύτερη δυνατή εμπειρία λογισμικού. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα αποκαλυφθούν, κοινοποιηθούν, πωληθούν, ανταλλαχθούν ή ενοικιαστούν σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς. Για χρήστες που δεν επιθυμούν να ενεργοποιήσουν αυτήν την υπηρεσία, μπορείτε να εξαιρεθείτε από το μενού επιλογών για προχωρημένους κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

6. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης περιέχει τεχνολογικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παράνομη ή παράνομη χρήση του. Το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης ενδέχεται να περιέχει τεχνολογία επιβολής που περιορίζει την ικανότητα του Αδειούχου να εγκαταστήσει και να απεγκαταστήσει το Λογισμικό με άδεια χρήσης σε ένα μηχάνημα σε μια πεπερασμένη ποσότητα φορές, για έναν πεπερασμένο αριθμό υπολογιστών και για μια καθορισμένη χρονική περίοδο που ορίζεται από την Άδεια που αγοράστηκε. Το λογισμικό με άδεια χρήσης ενδέχεται να απαιτεί ενεργοποίηση κατά την εγκατάσταση και στην τεκμηρίωση. Εάν δεν ακολουθηθεί οποιαδήποτε από τις σχετικές διαδικασίες ενεργοποίησης, το Λογισμικό με άδεια χρήσης μπορεί να λειτουργεί μόνο για μια πεπερασμένη χρονική περίοδο. Εάν απαιτείται ενεργοποίηση, αλλά ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν ολοκληρώσει την ενεργοποίηση εντός της πεπερασμένης χρονικής περιόδου που ορίζεται στην Τεκμηρίωση ή εξηγείται κατά την εγκατάσταση, το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης θα σταματήσει να λειτουργεί έως ότου ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση, οπότε θα αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του χρόνου. Εάν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης έχει κάποιο πρόβλημα με τη διαδικασία ενεργοποίησης, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών του Αδειοδότη για υποστήριξη.

7. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να λάβει δωρεάν ένα αντίγραφο αξιολόγησης του Αδειοδοτημένου Λογισμικού για μια πεπερασμένη χρονική περίοδο (το "Αντίγραφο Αξιολόγησης"). Ορισμένες δυνατότητες ή / και λειτουργικότητα του Λογισμικού με άδεια χρήσης ενδέχεται να είναι κλειδωμένες ή μη διαθέσιμες στο αντίγραφο αξιολόγησης. Για να επωφεληθείτε από όλες τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης πρέπει να αγοράσει ένα έγκυρο κλειδί ενεργοποίησης άδειας. Από τη στιγμή που ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης ενεργοποιεί το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης με έγκυρο κλειδί άδειας, το Αντίγραφο Αξιολόγησης θα πάψει να θεωρείται Αντίγραφο Αξιολόγησης και όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης θα αρχίσουν να ισχύουν στο σύνολό τους.

8. ΟΡΟΣ

Υπάρχουν πολλά είδη αδειών που ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να επιλέξει να αγοράσει. Εάν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης επιλέξει να αγοράσει μια άδεια ζωής, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε μέχρι να τερματιστεί. Εάν επιλέξετε να αγοράσετε μια άδεια για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Μπορείτε να τερματίσετε την άδεια ανά πάσα στιγμή καταστρέφοντας το Λογισμικό, μαζί με όλα τα αντίγραφά του. Η Άδεια θα τερματιστεί αυτόματα ή με άλλο τρόπο παύει να ισχύει εάν δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή όρους της παρούσας Συμφωνίας. Θα καταστρέψετε και θα σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, μαζί με όλα τα αντίγραφα αυτού αμέσως μετά τον τερματισμό της Άδειας.

9. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΑΣ

Ο Δικαιούχος ensδειας Χρήσης δεν μπορεί να ενοικιάσει, να μισθώσει, να δανείσει, να πουλήσει, να εκχωρήσει, να εκχωρήσει εκ νέου άδεια χρήσης, να αναδιανείμει ή να μεταβιβάσει το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης ή την Άδεια που παρέχεται από την παρούσα EULA χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Αδειοδότη.

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ο Δικαιούχος ensδειας Χρήσης μπορεί να παρέχει στον Αδειολήπτη Ενημερώσεις Λογισμικού ή / και Ενημερώσεις Περιεχομένου από καιρού εις καιρόν χωρίς χρέωση κατά τη διάρκεια του Όρου της παρούσας Σύμβασης. Ο Δικαιούχος ensδειας Χρήσης μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αποφασίσει εάν ο Δικαιούχος Licδειας Χρήσης μπορεί να λαμβάνει Ενημερώσεις Λογισμικού ή / και Ενημερώσεις Περιεχομένου δωρεάν ή ο Δικαιούχος Licδειας Χρήσης πρέπει να πληρώσει για τις Ενημερώσεις. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως "Ενημέρωση" νοείται μια νέα έκδοση του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης που περιέχει τεχνικές τροποποιήσεις, ενημερωμένες πληροφορίες, τροποποιημένες λειτουργίες ή οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές που προορίζονται από τον Αδειοδότη για βελτίωση ή προσθήκη, διαγραφή ή τροποποίηση οποιασδήποτε πτυχής της Άδειας Χρήσης Λογισμικό. "Ενημέρωση περιεχομένου" σημαίνει ενημέρωση του περιεχομένου που χρησιμοποιείται από το Λογισμικό με άδεια χρήσης και ενδέχεται να χρειάζεται να ενημερώνεται κατά καιρούς. Εάν το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης είναι Ενημέρωση σε προηγούμενη έκδοση, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης πρέπει να διαθέτει έγκυρη Άδεια για την προηγούμενη έκδοση. Κάθε ενημέρωση που παρέχεται από τον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης στον Αδειούχο γίνεται βάσει ανταλλαγής Άδειας, έτσι ώστε ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης να συμφωνήσει, ως προϋπόθεση για τη λήψη Ενημέρωσης, ότι ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης θα τερματίσει όλα τα δικαιώματα του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης για χρήση οποιασδήποτε προηγούμενης έκδοσης του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης. Ωστόσο, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης ενδέχεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την προηγούμενη έκδοση μόνο για να βοηθήσει στη μετάβαση στην Ενημερωμένη έκδοση. Μόλις κυκλοφορήσει μια Ενημέρωση, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης ενδέχεται να διακόψει την υπηρεσία ή υποστήριξη για προηγούμενες εκδόσεις, χωρίς καμία ειδοποίηση προς τον Αδειούχο. Ενημερώσεις λογισμικού και / ή Ενημερώσεις περιεχομένου μπορεί να παρέχονται μέσω του Λογισμικού με άδεια χρήσης ή στους ιστότοπους της άδειας χρήσης. Αυτή η Άδεια δεν επιτρέπει στον Αδειούχο να αποκτήσει και να χρησιμοποιήσει μια Αναβάθμιση Λογισμικού ή / και μια νέα έκδοση Λογισμικού με Άδεια Χρήσης. Το λογισμικό με άδεια χρήσης ενδέχεται να απαιτεί ενημερώσεις περιεχομένου για να λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο Δικαιοπάροχος μπορεί να προσθέσει νέες λειτουργίες, μουσικό κομμάτι, στοιχεία, εικόνες, βίντεο ή να διαγράψει πρωτότυπες λειτουργίες, μουσικό κομμάτι, στοιχεία, εικόνες και βίντεο στο Ενημέρωση λογισμικού ή Αναβάθμιση λογισμικού.

11. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης και τυχόν εξουσιοδοτημένα αντίγραφα που δημιουργεί ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης είναι η πνευματική ιδιοκτησία του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης και ανήκουν σε τρίτα μέρη των οποίων η πνευματική ιδιοκτησία έχει παραχωρηθεί στον Αδειοδότη. Η δομή, η οργάνωση και ο κωδικός του Αδειοδοτημένου Λογισμικού είναι τα πολύτιμα εμπορικά μυστικά και εμπιστευτικές πληροφορίες του Αδειοδότη και αυτών των τρίτων. Το Αδειοδοτημένο Λογισμικό προστατεύεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών, καθώς και από τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών. Εκτός αν ορίζεται ρητώς στην παρούσα EULA, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έναντι του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν μπορεί να προβεί σε δημοσίευση δημόσιας δήλωσης σχετικά με το Λογισμικό με άδεια χρήσης ή τον Αδειούχο χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Αδειούχου.

12. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο Δικαιούχος ensδειας Χρήσης δεν υποχρεούται από την παρούσα EULA να παρέχει στον Αδειούχο οποιεσδήποτε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που σχετίζονται με το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης. Ωστόσο, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να ζητήσει πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης με επιπλέον χρέωση ή να λάβει δωρεάν υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως μπορεί να προσφέρει ο Αδειολήπτης κατά καιρούς κατά τη διάρκεια της παρούσας EULA. Η υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει τεχνική βοήθεια επιχειρηματικής προτεραιότητας για εγκατάσταση και αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς και κάλυψη αναβάθμισης και συντήρησης.

13. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟ WIDSMOB

Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 8, η WidsMob δικαιούται να τερματίσει την παρούσα EULA, με ισχύ αμέσως μετά την υποβολή γραπτής ειδοποίησης στον Κάτοχο της άδειας υπό τις ακόλουθες περιστάσεις. εάν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης διαπράξει ουσιώδη παραβίαση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας EULA, η οποία δεν είναι ικανή να αποκαταστήσει ή εάν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης διαπράξει ουσιώδη παράβαση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας EULA η οποία δεν αποκατασταθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή ειδοποίηση από το WidsMob. Ο τερματισμός αυτής της EULA δεν επηρεάζει δικαιώματα, υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα μέρη που έχουν προκύψει πριν από τον τερματισμό ή που προορίζονται να συνεχίσουν να ισχύουν μετά τον τερματισμό.

14. ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΔΕΙΑ

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΑΔΕΘΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ "ΩΣ ΕΧΕΙ." Ο ΑΔΕΥΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ. Ο ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΟΧΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Ή ΟΡΟΙ (ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΟ, ΚΟΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΛΩΝΕΙΑ, ΧΡΗΣΗ Ή ΑΛΛΟ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ, ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΑΓΩΓΗ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ WIDSMOB ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΑΣ, ΚΑΙ ΟΛΟΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΑΣ ΟΧΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ Ή ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ WIDSMOB Ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΛΙΚΑ "OPEN SOURCE" (Π.χ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΗΓΗΣ, COPYLEFT, GNU ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΟΣ, ΛΕΥΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΛΕΥΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ , ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ Ή ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, Ή ΑΜΕΣΕΣ ΑΔΕΙΕΣ). Το WIDSMOB ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΗΓΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ EULA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ.

15. ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ο ΑΔΕΟΣ, Ή ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΔΕΙΑΤΕΣ, ΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΥΘΥΝΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, Ή ΚΟΣΤΕΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, ΑΜΕΣΑ, ΕΙΔΙΚΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΔΕΙΑΚΟΥ Ή ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΔΕΙΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΩΛΗΤΩΝ, ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, Ή ΕΞΟΔΩΝ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΗ. ΑΥΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΩΤΗ, ΚΑΙ Ο ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ, Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΑΔΕΘΕΤΑΙ.

ΕΑΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΗ, ΠΙΘΑΝΗ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΟ ΤΟ WIDSMOB, Η ΑΔΕΙΑ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ), WIDSMOB ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΩΡΕΑΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΟ WIDSMOB ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΕ ΕΣΑΣ.

16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Η ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΦΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΝ ΑΦΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΝ ΑΦΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ) ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΔΕΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΛΗΞΗ Ή ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

17. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης επιτρέπει στον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης να εισάγει περιεχόμενο που θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το Αδειοδοτημένο Λογισμικό (τέτοιο περιεχόμενο θα αναφέρεται εδώ ως "Περιεχόμενο που δημιουργείται από Τελικό Χρήστη"). Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση, την αποθήκευση και την αποκάλυψη του Περιεχομένου που δημιουργείται από τον Τελικό Χρήστη. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο το Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον Τελικό Χρήστη με υπευθυνότητα, κατά τρόπο συνεπή με την άσκηση καλής κρίσης. Το Αδειοδοτημένο Λογισμικό μπορεί να επιτρέψει στον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης να εισάγει, να αντιγράψει, να επεξεργαστεί Περιεχόμενο που αποτελεί μη δημόσια προσωπικά στοιχεία ατόμων εκτός του Αδειούχου. ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν θα χρησιμοποιεί, αποθηκεύει ή αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των ατόμων με τα οποία σχετίζεται. Εάν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δυσκολεύεται να αποφασίσει εάν η προβλεπόμενη χρήση του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης είναι κατάλληλη, ή εάν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης χρειάζεται γραπτή άδεια, ή εάν πρέπει να ληφθούν υπόψη άλλα νομικά ζητήματα, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης ενθαρρύνει θερμά τον Αδειούχο να αναζητήσει αρμόδιο νομικό σύμβουλο. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν θα βοηθήσει τον Κάτοχο της Άδειας Χρήσης να κάνει αυτόν τον προσδιορισμό, ούτε μπορεί ο Αδειολήπτης να παράσχει στον Αδειούχο τη νομική συμβουλή σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τους νόμους περί απορρήτου.

Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο Περιεχόμενο που δημιουργείται από Τελικό Χρήστη και ανήκει στον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης και δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν θα επεξεργάζεται ούτε θα παρακολουθεί κανένα και όλο το Περιεχόμενο. Ο Δικαιούχος δειας Χρήσης αναλαμβάνει επομένως την αποκλειστική ευθύνη για την παρακολούθησή του. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης σε συνδυασμό με περιεχόμενο που είναι παράνομο, άσεμνο, άσεμνο, δυσφημιστικό, υποκινεί φυλετικό ή εθνοτικό μίσος ή παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απαράδεκτο.

Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης είναι υπεύθυνος για την ανεξάρτητη επαλήθευση της ακρίβειας και της πληρότητας του περιεχομένου του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης (π.χ. οποιεσδήποτε τεχνικές απεικονίσεις ή διαγράμματα για οδηγούς λειτουργίας, κατάλογοι ανταλλακτικών, σχήματα, γραφήματα, οδηγίες συναρμολόγησης, εγχειρίδια συντήρησης, αρχιτεκτονικές παρουσιάσεις ή άλλα υλικά που δημιουργείτε και / ή τροποποιείτε χρησιμοποιώντας Το λογισμικό μας).

Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο Περιεχόμενο που δημιουργείται από Τελικό Χρήστη και ανήκει στον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης και δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν θα επεξεργάζεται ούτε θα παρακολουθεί κανένα και όλο το Περιεχόμενο. Ο Δικαιούχος δειας Χρήσης αναλαμβάνει επομένως την αποκλειστική ευθύνη για την παρακολούθησή του. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης σε συνδυασμό με περιεχόμενο που είναι παράνομο, άσεμνο, άσεμνο, δυσφημιστικό, υποκινεί φυλετικό ή εθνοτικό μίσος ή παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απαράδεκτο.

Εάν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης ή ο Πληρεξούσιος Αδειοδότησης αποφασίσει ότι ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης υποχρεούται από το νόμο να λάβει γραπτή άδεια για τη χρήση τμημάτων του Περιεχομένου Τελικού Χρήστη, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης πρέπει να ζητήσει άδεια για αναπαραγωγή, αναδιανομή ή τροποποίηση του Περιεχομένου από τον κατάλληλο κάτοχο του σχετικού υλικού ( όπως αναφέρεται στο Λογισμικό με άδεια χρήσης). Εάν, από την άλλη πλευρά, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης ή ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης αποφασίσει ότι επιτρέπεται να προχωρήσει και να συμπεριλάβει Περιεχόμενο που δημιουργείται από Τελικό Χρήστη από το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης ζητά από τον Αδειούχο να ορίσει σωστά τα εμπορικά σήματα του Αδειούχου όταν αναφέρεται στο Λογισμικό με άδεια χρήσης στο ειδοποίηση ή τμήμα πνευματικών δικαιωμάτων σε χαρτί, έργο ή προϊόν του Αδειούχου. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης θα αποζημιώσει, θα κρατήσει αβλαβείς και θα υπερασπιστεί τον Αδειοδότη και τους προμηθευτές του Αδειοδότη από όλες τις αξιώσεις, ζημιές, αμοιβές δικηγόρων, κόστος και αγωγές που προκύπτουν από ή προκύπτουν από τη χρήση ή τη διανομή οποιουδήποτε και ολόκληρου του Περιεχομένου και της χρήσης του το αδειοδοτημένο λογισμικό.

18. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ή να εξάγετε ή να επανεξάγετε με άλλο τρόπο το αδειοδοτημένο λογισμικό σε οποιεσδήποτε χώρες ή περιοχές που έχουν εγκριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ή τις ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό με άδεια χρήσης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε σε τέτοιες χώρες.

19. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αυτή η συμφωνία θα διέπεται από τους νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας χωρίς να επηρεάζει τη σύγκρουση νόμων. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία επιλύονται από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ σύμφωνα με τους αποτελεσματικούς κανόνες του, στο βαθμό που δεν απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία στη δικαιοδοσία σας.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ Ή ΓΡΑΠΤΩΝ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ.